Şehir Pazarlaması

City Marketing

Reputation of City

Dünyada küreselleşme ve ona bağlı olarak teknolojik gelişmelerin artması ile birlikte şehirlerde tıpkı ürün ve hizmetler gibi değişime uğramakta olup, onlar gibi bir rekabet yarışına girmekte olup markalaşma yolunda çabalar sarf etmektedirler. Küreselliğin artması ile birlikte şirketler arası rekabetin artması ve karşılıklı etkileşimlerinin var olması neticesinde ortaya şehirlerarası rekabet ortaya çıkması ile birlikte şehirler de kendi aralarında farkındalık yaratabilecek cazip yönleri ile rekabet yarışı içerisinde bulunmaktadırlar.Modern anlamda şehir pazarlaması, sadece bir takım ekonomik hedeflere ulaşmak için kullanılan bir araç olmaktan ziyade son derece girift pazarlama stratejilerinin uygulandığı bir felsefe olarak görülmektedir. Bu yaklaşım şehrin rekabetçi bir pazara dönüşmesi, belirli kitlenin müşteri grubu olarak hedef alınması ve bu kitlenin ihtiyaç ve arzularını karşılayacak hizmetlerin geliştirerek insanların zihninde şehrin konumlandırılmasını içermektedir.

 

Şehir Pazarlamasını kısaca tanımlamak gerekirse; Şehirlerin yatırımcıları, ziyaretçileri ve yeni yerleşimcileri çekmek ve şehir halkını mutlu etmek amacıyla, bunların isteklerine cevap verecek şehir imkanlarını oluşturarak şehrin cazibesini ve değerini artırma çabaları olarak tanımlayıp bu çabaların içerisinde şehirde eğlence merkezlerinin oluşturulması, kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi, şehrin ulaşım ve iletişim başta olmak üzere altyapısının geliştirilmesi gibi eylemler olarak sayabileceğimiz ve şehre katma değer sağlayacak projeler geliştirmeye yardımcı olmaya yönelik çalışmalar bütünüdür.

 

Şehir Pazarlaması ile ilgili günümüzde en çok yapılan yanlışlardan bir tanesi de şehrin sadece turizm odaklı olarak pazarlanmaya çalışması ve sürdürülebilir iletişim kampanyalarının yürütülmemesidir. Dünyada bu konuda bir çok örneğin olmasına karşılık güncel olarak ve anlaşılması açısından ülkemiz de şehir pazarlamasının şuanda güncel bir şekilde uygulandığı şehirler İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Hatay’dır.

Haydi bakalım: Kim,  niye gelsin ki? sorusunun cevabını verebilmeye başladıysanız şehir pazarlamasının temelini atmış bulunmaktasınız. Ancak burada yatan bir püf nokta herkes gelsin anlayışından uzak durmak olmalı.