Medya Planlamaya Bakış

Şüphesiz ki stratejik #medya planlamanın yolu sahip olduğunuz dataları çok iyi bir şekilde damıtmaktan, özümsemekten ve yönetmekten geçmektedir. Ayrıca yapmış olduğunuz her yatırım hesap verilebilir ve ölçülebilir bir yapıda olmalı. Sonuçta ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz.  


Medya planlama çalışmasına yer vermeye başladığınız anda önce siz kendinizi nerede görüyorsunuz, hangi mecraların hedef tüketicilerinizin yoğunlukta olduğunu düşündüğünüz yerler olduğunu biliyor musunuz? Müşterilerinizin çoğu sizi nereden biliyor ve hangi kanallar aracılığı ile ulaşıyorlar? bu tarz soruları basit ve kendinize has bir yöntemlerle yanıtladıktan sonra; hedef kitle nerede ve hangi iletişim mesajlarına açıklar bunlar saptanmalı ve işe koyulmaya başlamalısınız.


Başarılı bir medya planlamasını gerçekleştirmek için belli başlı kurallar söz konusudur. Kısaca sizlere belirtmek gerekirse;


Rekabet Analizi: Bu sürece girdiğinizde ürünün yapısı, fiyatı, ürünün bileşenleri, konumlandırma stratejileri, pazarın büyüklüğü, rakiplerin pazarlama stratejileri gibi temel bileşenler analiz edilmeli ve rekabetin varlığı ortaya çıkartılmalı ve hangi ürün / ürünler ile hedef tüketiciler karşısına çıkacaksınız belirlenmeli.


Hedef Kitle Analizi:  Yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey, meslek, eğitim, medeni hal gibi demografik özelliklerin yanı sıra; duygu, düşünce, değer ve yaşam tarzı gibi psikografik özellikler de göz önünde bulundurulmalı. Değerli bir hocamızın da dediği gibi "Ben Insight Gördüm"  cümlesini de es geçmemek gerekiyor. 


Bölge Belirlenmesi: Ürün ve hizmetinizi sunacağınız potansiyel hedef müşterilerinizin yaşadığı bölgeyi göz önüne alarak yapılacak reklam kampanyası bütçenize de etki edecektir. Örneğin global bir marka haricinde belirli illerde var olan bir marka iseniz önceliği o illere vermeniz ve stratejik pazarlama planınızda yer alan hedefleriniz doğrultusunda hareket etmenizde fayda var.


Takvim: Potansiyel hedef tüketicilerinizin reklamı yapılacak ürün yada hizmete eğiliminin yüksek olduğu zaman dilimi iyi saptanmalı. Ürün yada hizmet hangi mevsim için uygun? Hangi önemli günlerde var olmalısınız? Reklama çıktığınız ürün doğru ürün mü?


Mecra Belirlenmesi: Hedef tüketicinizin medya tüketim alışkanlıkları nelerdir? Geleneksel mecralarda mı dijital mecralarda mı daha yoğunluktalar ayrı ayrı belirlenmeli ve değerlendirilmeli. Ulusala oynamayan bir marka için dev maliyetli geleneksel mecralar yerine düşük maliyetli dijital mecralar kullanımında fayda vardır.


Süre: Hedef tüketicinin nasıl satın alma çevrimi içerisinde tutulacağı, reklamın nasıl yaratıcı ve akılda kalıcı olması gerektiği, rakiplerin reklam kampanya süreleri ve hangi mecralarda ne kadar süreli olarak yer alınacağı titizlikle belirlenmeli.


Sonuç Değerlendirme: Reklam kampanyanız boyunca yaptığınız gözlemler ve analizler birleştirilerek bir rapor haline getirilmeli ve her reklam kampanyanızda karşılaştırmalı olarak yan yana koyulmalı. Yaptığınız kampanya ne kadar başarılı oldu ve hedef tüketicilerinize ne oranda dokunabildiniz? Başarısız bir kampanya dönemi geçirdiyseniz sebebi ne bütçeye etkisi ne oldu? gibi sorulara cevap arayarak medya planlama stratejinizi değerlendirebilirsiniz.


Son olarak tecrübelerime dayanarak belirtmek istediğim bir şey var medya planlama çalışmalarınızda olmak istediğiniz mecra yada mecralarda bütçeniz kadar varsınızdır. Bütçenizi iyi yönetebilmek ve medya satınalma noktasında yapacağınız hamlelerde sizi başarıya ulaştıracaktır. Hiç bir şekilde ulusal ligde oynama düşünceniz yoksa sırf akrabalar, eş dost görsün misali dev bütçeli yatırımlar altına elinizi koymayın ki hezimetle sonuçlanan bir medya planlama sonrası reklam vermeye küsmeyiniz.


#medyaplanlama #medyasatınalma #ufuktasci #yenimarkayaratma #markadanışmanı  

0 yorum